Od 10.12.2018 ŠOŠ hotelových služieb a obchodu už nie je prevádzkovateľom reštaurácie Season home cooking.